Ftit informazzjoni dwar dan il-blog…

Hija haga komuni ghalija meta nkun qed naqra l-gazzetta, jew inkella nkun qed naqra minn fuq websites, li jkolli hdejja dik il-bela’ kafe sewda u xi haga tajba x’innaqqar. Ma nibdel ma xejn xi biskuttina, jew il-famuzi ottini li jfakkruni fi tfuliti. Ma jistax jonqos l-frak li jaqa’….Jekk jaqghu fuq il-gazzetta, malajar tfarfarom u tigborhom, izda l-keyboard tal-laptop iddum ftit jiem tqarmec!

L-isem ta’ dan il-blog nibet minn hawn.

Hafna drabi l-qari jkun akkumpanjat minn xi haga tal-ikel jew xorb. Ikun xi jkun il-kontenut tal-qari- rumanz, grajjiet sportivi, ahbarijiet politici, grajjiet kurrenti u dak kollu li kull individwu ihoss li huwa t’interess.

L-istess dan il-blog. Ser inkun qed nikteb dwar dak kollu li nhoss dak il-hin. M’hemmx agenda fissa. Sports, politika, grajjiet kurrenti ecc, kollox skont xi jkun ghaddej. Mill-ftit hin li jkolli ha nkun qed naqsam ftit hsibijiet maghkom.

Niltaqghu ma ndumux. Sadanittant, ha nnehhi l-frak…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s