Tags

, , , , ,

Il-Partit tal-Oppozizzjoni ressaq mozzjoni ta’ sfiducja fil-gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat.

simon

Il-kap tal-Oppozizzjoni. Sors tar-ritratt: One News

Il-Gvern, permezz tal-hidma fil-kumitat parlamentari, laqa’ din it-talba u kien lest jiddiskutiha minghajr ma kaxkar saqajh. Filfatt, giet proposta l-gurnata tal-Gimgha 15 t’April. Madanakollu, wara diversi nuqqas ta’ qbil, skuzi u teatrini, z-zewg partit qablu li jaghmlu maratona ta’ 13-il siegha diskussjoni Parlamentari nhar it-Tnejn 18 t’April.

Tajjeb niftakru li din il-mozzjoni mressqa mill-oppozizzjoni hija mozzjoni ta’ sfiducja fil-gvern. Din m’hiex mozzjoni li qed titlob ghar-rizenja ta’ xi hadd. Jekk jghaddi l-vot, jaqa’ l-gvern! Din il-mozzjoni hija serja immens.

Allura l-mistoqsija tigi wahidha: X’inhu l-pjan ta’ tmexxija ta’ Simon, Beppe u Mario?

Il-Parlament m’huwiex teatru. It-tmexxija tal-pajjiz m’hijiex loghba.

Advertisements