Tags

, , , , , , , , ,

Emmy Bezzina u l-programm tieghu saru popolari mill-lejl ghan-nhar. Sfortunatament il-popolarita’ tieghu ma xi whud ma saritx minhabba l-kontenut analitiku u politiku li jkollu izda minhabba l-karattru bla kantunieri tal-prezentatur, f’dan il-kaz Emmy Bezzina.

emmybezzinap

Emmy Bezzina – Fuq fomm kulhadd!   Sors tar-ritratt: https://imgflip.com/tag/malta

Il-famuza kelma ‘pizella’ kienet l-ispark ta’ kollox izda umbghad waslet ghal diskors iktar iebes u anki kliem iktar ikkulurit. Il-clips malajr inxterrdu madwar il-media socjali, u serviet ta’ dahqa ghal kulhadd – probabli ukoll ghax neqsin minn dan it-tip ta’ diskors fuq it-televizjoni lokali.

Li jdejjaqni huwa l-fatt li kien hemm min ipprova japprofitta mis-sitwazzjoni u jiddigenera programm ta’ diskussjoni li huwa imtella’ b’hegga kbira mill-prezentatur ghas-segwaci tieghu. M’huwiex dinjituz li l-pubbliku japprofitta minn programm, li jhalli telefonati live, sabiex jizzufjetta bil-prezentatur. Ikkritika l-argument, u mhux lill-bniedem!

Madanakollu, Emmy Bezzina u l-attitudni tieghu fuq it-televizjoni halliet tbissima fuq bosta wcuh tal-poplu Malti.

Minjaf, forsi bis-sahha tal-haxix li qed isemmi iktar Maltin jibdew jithajjru jieklu il-haxix mal-ikla taghhom.

Advertisements